Menu

Verlichting

Verlichting kent vele aspecten. Zo zorgt verlichting bijvoorbeeld voor veiligheid in de openbare ruimte of kan het bijdragen aan stedelijke verfraaiing. Verlichting kan de beleving van een ruimte verbeteren en tegelijk mensen activeren of juist kalmeren. Verlichting heeft ook invloed op de Flora en Fauna en kan lichthinder veroorzaken. Wij adviseren over alle aspecten van verlichting.

Heeft u (her)inrichtingsplannen of beheer vraagstukken in het kader van verlichting? Wij helpen u graag!

Verlichtingsoplossingen vanuit drie waarden
Bij verlichtingsoplossingen kijken wij naar drie verschillende waarden:

  • de gebruikerswaarde: wij kijken vanuit de gebruiker voor wie de oplossing bedoeld is
  • de belevingswaarde: wij kijken naar de omgeving waarmee de oplossing in samenhang moet zijn
  • de toekomstwaarde: wij maken afwegingen voor de lange termijn

Beleid en beheer
Wij adviseren ook over het beleid en beheer met betrekking tot openbare verlichting. Zo stellen we samen met de gemeente het beleidsplan op. Daarbij berekenen wij nauwgezet welke kosten en investeringen met de uitwerking gemoeid zijn. Vervolgens kan dit worden verwerkt in een beheer- of uitvoeringsplan dat op de markt kan worden gebracht.

Industriƫle verlichting
Ook in de industriƫle sector is goede verlichting van belang. Verlichting levert niet alleen een positieve bijdrage aan de werkbeleving, maar kan ook zorgen voor hogere productiviteit en minder verzuim.
In het kader van compliance moet verlichting:

  • afgestemd zijn op de uit te voeren visuele taken
  • tijdens calamiteiten zorgen voor het veilig kunnen afronden van werkzaamheden en verlaten van de werkplek

Integrale projecten
Onze twaalf specialisten zorgen voor lichttechnische ontwerpen, adviezen en contracten voor uiteenlopende klantgroepen. Omdat wij ook beschikken over ecologen, landschaps- en stedenbouwkundige architecten, kunnen we in projecten voor integrale oplossing zorgen. Met onze contractspecialisten kunnen we na het ontwerp ook zorgen voor de juiste contractvorm waarin de visie vanuit het ontwerp goed vertaald wordt.