Menu

Klimaatbestendige stad

Spiegeling in waterplas

Voor Nederland is de verwachting dat de voorspelde stijging van de gemiddelde temperatuur extremer weer met zich meebrengt: natter, droger en heter. Dit geeft wateroverlast, schade aan funderingen en groen en mogelijk hittestress. Door tijdig te onderzoeken wat deze klimaatveranderingen voor een stad betekenen is het mogelijk hierop te anticiperen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw en herinrichting. Denk daarbij aan de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag.

Om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen timmert Tauw juist op het gebied van klimaatbestendigheid van steden, de laatste jaren goed aan de weg. We hebben tools ontwikkeld die snel inzicht geven in de impact van klimaatveranderingen op kwetsbare plekken en groepen in de stad. Tools die helpen oplossingen te kiezen en mede inzicht geven in de kosten en baten.

Verbanden zien
Klimaatadaptatie is uiteraard maar één van de onderwerpen die bepalen of een stad toekomstbestendig is. Werken aan bereikbaarheid, mobiliteit, groenstructuur, luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn eveneens medebepalend, net zoals sociale aspecten als werkgelegenheid, welzijn en zorg. Tauw is gespecialiseerd in de fysieke inrichting en ziet duidelijk de verbanden tussen al deze aandachtsvelden.
Bewust omgaan met klimaatadaptatie ziet Tauw als een kans om juist ook op andere velden vooruitgang te boeken. Werk met werk maken door bijvoorbeeld bij de herinrichting van een straat, tegelijkertijd de verkeersdoorstroming, parkeerproblemen en groeiruimte voor (verkoelende en fijnstofafvangende) bomen en waterberging mee te nemen. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk op een eenvoudige manier meerwaarde te creëren zonder hoge meerkosten. Tauw kijkt anders!

Producten en diensten
Rond het thema Klimaatbestendige stad biedt Tauw een groot aantal diensten:

Meer informatie?

Of bel: Jeroen Kluck, M +31 65 17 07 78 3

velden met een * zijn verplicht