Menu

Klimaatactieve Stad

Wateroverlast, schade aan funderingen of groen en hittestress. Het klimaat verandert. De verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Tauw biedt deskundig advies om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig te maken. Tauw hanteert hierbij de termen Weten/Willen/Werken zoals die ontwikkeld zijn binnen het  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Weten
Klimaatdoelen bereiken we door te werken aan bewustzijn en aan inzicht in risico’s, kansen en bedreigingen. Met stresstesten onderzoeken we de kwetsbaarheid van een gebied voor overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte. Tauw biedt twee stresstesten aan, de hittestresskaart en de WOLK

Willen
We bepalen samen met onze partners de ambities, kosten en baten en bijbehorende strategieën. Via (inter)actieve en creatieve klimaatsessies betrekken we mensen met verschillende achtergronden bij het onderwerp en creëren we draagvlak. Daarnaast doet Tauw ook MKBA analyses en schrijven we desgevraagd mee aan de strategie.

Werken
Tauw helpt gemeenten en waterschappen bij het borgen en realiseren van doelen door middel van pilots en concrete projecten. Enerzijds gaat dit over het vastleggen in beleid en anderzijds over de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. Denk daarbij aan de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag.

Zie ook:

contactkas

Meer informatie?

Of bel: Edwin van der Strate, M +31 65 31 66 61 3

velden met een * zijn verplicht