Menu

Gezonde leefomgeving

Wist u dat de ruimtelijke inrichting van een wijk, buurt of project kan bijdragen aan onze gezondheid? Een gezonde leefomgeving stimuleert en nodigt uit tot gezond gedrag. Met de fiets boodschappen doen, kinderen die buiten spelen, ouderen die elkaar buiten ontmoeten. Dit zijn eenvoudige voorbeelden van gezond gedrag dat met de ruimtelijke inrichting gestimuleerd kan worden.

Positief bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid
Mensen hebben ruimte nodig om te bewegen: lopen, fietsen en sporten. Dit draagt bij aan onze fysieke gezondheid. Daarom ontwerpt Tauw voor zijn klanten slimme oplossingen om beweging te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een optimaal netwerk van fiets- en voetpaden.

Voelen wij ons prettig, veilig en thuis? Mentale gezondheid is minstens zo belangrijk als fysieke gezondheid. De inrichting van de openbare ruimte heeft daar invloed op. Een groene omgeving kan stress verminderen en stimuleert de sociale cohesie in een buurt. Door sociaal contact voelen we ons gezonder en in een wijk met veel sociale controle voelen we ons veiliger en sneller op ons gemak. Daardoor gaan we sneller naar buiten. Ontmoetingsplekken dragen bij aan onze fysieke én mentale gezondheid: plekken waar we buiten zitten, spelen en anderen ontmoeten. Voor ouderen is dat bijvoorbeeld een prettige en goed toegankelijke zitplek, dichtbij huis. Door hier anderen te ontmoeten vereenzamen zij minder snel.

Advies en gezond ontwerpen
Wilt u ook bijdragen aan de gezondheid van uw inwoners? Tauw maakt steden, buurten en projecten gezonder. Wij helpen de leefomgeving gezond in te richten. Omdat iedere plek uniek is en maatwerk vraagt, heeft Tauw diverse vakgebieden in huis om in te schakelen als dat nodig is. Van de civieltechnische uitvoering tot bodem- en luchtkwaliteit.

De Gezondheidsmeter
Hoe gezond zijn wijken, buurten of projecten? Tauw is momenteel bezig met de ontwikkeling van de gezondheidsmeter. Op basis van de bovenstaande aspecten analyseren wij de omgeving en onderzoeken we hoe gezond een plek is ingericht. De uitkomsten worden uitgewerkt tot een integraal advies met concrete suggesties om die plek gezonder te maken.

Meer informatie:

           

Artikel RUST in de stad                         Gezonde leefomgeving                          Interview RIVM