Menu

Tauw adviseert bij alle fasen van ontwikkelingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving.
Vanzelfsprekend zorgen we daarbij voor een goede verbinding tussen onze planologische kennis, onze milieukennis en onze civiele expertise. We zien duurzaamheid als het belangrijkste uitgangspunt bij elke ontwikkeling in de bebouwde omgeving.

Maar er is meer. Tauw gaat bij alle adviezen en ontwerpen uit van de gebruikswaarde. Zo creëren we een oplossing die ook in de toekomst nog past en aansluit bij de beleving van de eindgebruiker.  Zo creëren we draagvlak bij alle betrokkenen.

We zijn op ons best bij herontwikkeling binnen de bebouwde omgeving. Kleinschalig, maar juist daarom niet minder complex. We behouden de menselijke maat en zorgen  dat we de plaatselijke omstandigheden en de belangen van onze opdrachtgevers heel goed kennen.

We zijn leefomgevingsadviseurs , we kijken en kijken nog eens. We zoeken naar de ruimtelijke kwaliteit in een stedelijk gebied dat steeds drukker wordt en dat vraagt om herbestemming van functies. We zijn daadwerkelijk 'Viewmasters ' die  begrijpen dat in de beperkte ruimte talloze belangen en functies om voorrang strijden. Technische (on)mogelijkheden en noodzakelijke functies aan de ene kant, omgevingsbelangen , beleving  en toekomstwaarde aan de andere kant. Daar kunnen we mee omgaan. Zo komen we tot een succesvolle en kosteneffectieve (her)inrichting van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte.

Ruimtelijke kwaliteit
Dat is niet alleen kijken naar
het gebruik maar vooral naar de
beleving en de toekomstwaarde
van de ruimte om ons heen.

Echt...
Tauw kijkt anders