Menu

Een nieuwe kijk op het (ver-)delen van risico's, toenemende complexiteit van projecten en contracten en veranderend opdrachtgeverschap maken dat contracten belangrijke instrumenten zijn geworden voor een succesvol project. Goed samenwerken met publieke opdrachtgevers en marktpartijen is daarbij erg belangrijk. Wanneer wij een project oppakken gaan we uit van de gebruikswaarde van het te realiseren object of product zonder de eisen, randvoorwaarden, veiligheid, kwaliteit en innovaties uit het oog te verliezen.

We ondersteunen opdrachtgevers, maar helpen ook opdrachtnemers met engineering en hun ‘nieuwe rol’. Dat doen we door het gehele projectproces, of delen daarvan, te verzorgen. Of we begeleiden u daarbij. Van het opstellen en uitwerken van contracten en aanbestedingsprocedures, tot het uitvoeren van risicoanalyses of het toepassen van risicomanagement, Systems Engineering, kostenmanagement en de contactbeheersing van uw project.

Contract- en risicomanagement; bij Tauw staan ruim 55 professionals voor u klaar om een goede samenwerking en een succesvol projectresultaat te leveren. Daar staan we voor. We kennen projectrisico’s, (ver)delen deze op een juiste manier, beheersen ze en communiceren daar met open vizier over. Dát is onze toegevoegde waarde.

 • Risicomanagement
  Wij zien het voorkomen en beperken van risico’s als een uitdaging. We vergroten het risicobewustzijn in projectteams en stellen effectieve maatregelen op. Niet alleen voor procesrisico’s maar ook voor risico’s die ontstaan door de interactie tussen mensen. Risicomanagement 2.0 noemen we dat. Zo voorkomen we faalkosten.
  Lees meer...

 • Systems Engineering
  Geen tunnelvisie meer! Met Systems Engineering optimaliseren we het systeem in alle fasen van de levenscyclus. Het is dé methode om complexiteit in multidisciplinaire projecten te beheersen. Tauw zet Systems Engineering met succes in bij veel projecten. Interessant voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.
  Lees meer…

 • Value- en Kostenmanagement
  Op basis van ‘waarde denken’ bepalen we de beste prijs- prestatieverhouding binnen de gehele levenscyclus van een project, product of dienst. Value Management helpt projecten en organisaties om met behulp van creativiteit, functioneel denken, kostenbewustzijn en consensus projecten haalbaar en betaalbaar te maken. Interessant voor uw project?
  Lees meer…

 • Best Value
  Binnen zowel de publieke- als de private sector wordt er steeds vaker gekozen voor de Best Value projectaanpak; van voorbereiding tot oplevering. Omdat hierbij niet tot in detail wordt voorgeschreven waar een product of dienst aan moet voldoen, maar de expertise écht bij de opdrachtnemer wordt gelegd, vraagt het van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer om een nieuwe manier van werken. Tauw heeft de expertise in huis om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te begeleiden.
  Lees meer...

 • Contracteren en aanbesteden
  Geen succesvol project zonder een goed contract. Tauw heeft alle kennis en ervaring in huis van elk type contractvorm. Bijvoorbeeld RAW-bestekken, geïntegreerde contracten (op basis van UAV-GC 2005) en hybride contracten. Maar ook over aanbestedingsprocedures zoals Best Value Procurement (BVP) en Alliantie overeenkomsten.
  Lees meer…

 • Contractbeheersing en Uitvoeringsbegeleiding
  Projectbeheersing zit in onze genen. We zorgen ervoor dat een aannemer een project op tijd realiseert. En, niet onbelangrijk, binnen de gestelde kaders. Dat doen we bijvoorbeeld door Systeemgericht Contractbeheersing (SCB) en Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding.
  Lees meer…


Cursussen
Tauw geeft - onder andere in opdracht van het CROW - diverse (incompany) cursussen, trainingen en workshops op gebied van onder andere Risicomanagement, Geïntegreerde contracten, Aanbestedingsprocedures en de juridische regelgeving, Best Value en Systeemgerichte Contractbeheersing. Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op met Tauw!