Menu

Een weg is een noodzaak in een omgeving die daar nut en last van ervaart.
Het is dan ook niet de weg, maar de omgeving die bepalend is.
Vanuit die kerngedachte creëert Tauw draagvlak voor infrastructurele ingrepen. We maken toekomstbestendige ontwerpen, en ondersteunen de realisatie. We gaan uit van de gebruikswaarde van het gerealiseerde ontwerp zonder daarbij de bereikbaarheid, de veiligheid, de doorstroming en de milieukwaliteit uit het oog te verliezen.

We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het inpassen van voornamelijk provinciale en (grotere) gemeentelijke wegen in de omgeving en de bestaande infrastructuur. We verzorgen daarbij eventuele MER’s, planstudies, omgevingscommunicatie, kostenadvies. Vanzelfsprekend zetten we in deze fasen ook onze enorme kennis en ervaring op het gebied van bodem, grondwater en milieu in.

We houden terdege rekening met de plaatselijke belangen, omstandigheden en procedures. Hier begint voor Tauw ook al het creëren van draagvlak. Voor ons is de menselijke maat bepalend, zowel in omvang van het project als in het afwegen van belan gen. Zo creëren we de goede belevingswaarde, een weg die generaties lang mee gaat. Ruimtelijke kwaliteit met toekomstwaarde.      

Ruimtelijke kwaliteit
Dat is niet alleen kijken naar
het gebruik maar vooral naar de
beleving en de toekomstwaarde
van de ruimte om ons heen.
 
Echt...
Tauw kijkt anders