Menu
 • Verlichting

  Verlichting kent vele aspecten. Zo zorgt verlichting bijvoorbeeld voor veiligheid in de openbare ruimte of kan het bijdragen aan stedelijke verfraaiing.

  Heeft u (her)inrichtingsplannen of beheer vraagstukken in het kader van verlichting? Wij helpen u graag!

  Lees verder
 • Klimaatactieve Stad

  Wateroverlast, schade aan funderingen of groen en hittestress. Het klimaat verandert. De verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Tauw biedt deskundig advies om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig te maken.

  Lees verder
 • Value- en Kostenmanagement

  Binnen projecten spelen financiën een cruciale rol. Zeker in relatie tot de beschikbare tijd en de verwachte kwaliteit van het project. Bezuinigen zijn tegenwoordig geen excuus meer voor een verminderde waarde van het projectresultaat. Tauw denkt daarom breder over value- en kostenmanagement met ‘waarde denken’.

  Lees verder
 • Bouw Informatie Model (BIM)

  Tauw heeft BIM tot een belangrijk innovatiethema verheven. Tauw werkt in projecten van haar opdrachtgevers succesvol met BIM. Tauw heeft zelfs een gespecialiseerde BIM-groep die zorgt voor de kennisontwikkeling bij alle projecten waarbij BIM wordt ingezet.

  Lees verder

Tauw kijkt anders

Dat is niet alleen kijken naar het gebruik, maar vooral naar de beleving en de toekomstwaarde van de ruimte om ons heen.