Menu
 • Samenwerking centraal in Visiedocument Waterschappen

  Spelen op in plaats van strijden om het speelveld

  De waterschappen ontwikkelden een visiedocument samen met marktpartijen. Het is een plan voor een betere samenwerking tussen waterschappen en bedrijven. Om samen te werken aan een waterbestendig Nederland.

  Lees verder
 • Laaghangend fruit en quick wins

  Op de radio werd een nummer gedraaid van Coldplay. Ik hoorde de zanger zingen: ‘When you get what you want, but not what you need’. Zelden blijven songteksten mij bij, maar deze blijft in mijn hoofd rondzingen.

  Deze zin verwoordt namelijk het gevoel dat ik krijg bij populaire termen als ‘laaghangend fruit’ en ‘quick wins’, aldus verlichtingsexpert Edwin Veldkamp in zijn nieuwe blog.

  Lees verder
 • Klimaatactieve Stad

  Wateroverlast, schade aan funderingen of groen en hittestress. Het klimaat verandert. De verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Tauw biedt deskundig advies om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig te maken.

  Lees verder
 • Value- en Kostenmanagement

  Binnen projecten spelen financiën een cruciale rol. Zeker in relatie tot de beschikbare tijd en de verwachte kwaliteit van het project. Bezuinigen zijn tegenwoordig geen excuus meer voor een verminderde waarde van het projectresultaat. Tauw denkt daarom breder over value- en kostenmanagement met ‘waarde denken’.

  Lees verder
 • Bouw Informatie Model (BIM)

  Tauw heeft BIM tot een belangrijk innovatiethema verheven. Tauw werkt in projecten van haar opdrachtgevers succesvol met BIM. Tauw heeft zelfs een gespecialiseerde BIM-groep die zorgt voor de kennisontwikkeling bij alle projecten waarbij BIM wordt ingezet.

  Lees verder

Tauw kijkt anders

Dat is niet alleen kijken naar het gebruik, maar vooral naar de beleving en de toekomstwaarde van de ruimte om ons heen.